اخطار: ‌مطابقت نام های ثبت شده در سایت با نام های فکس شده
برخی از تیم ها پس از پذیرش، ‌اقدام به ویرایش نام اعضای تیم نموده اند. با توجه به این که اسامی ثبت شده در سایت بر روی کارت ها و گواهی های شما خواهد آمد،‌ و حضور افراد در مسابقه منوط به تطبیق کارت شناسایی معتبر با همین اسم ثبت شده در سایت و چاپ شده بر روی کارت شما است، به نکات زیر توجه نمایید:
  1. مسوول هر تیم، مربی آن تیم است،‌ که موظف است قوانین زیر را دقیقا رعایت نماید :
  2. نام های ثبت شده در سایت،‌ بایستی دقیقا مطابق آن چه پیش از این به دست ما رسیده بوده، و تنها همان اسامی در تیم ثبت شده باشد.
  3. بسیاری از تیم ها دو فیلد Badge Name (اسم روی کارت) و Certificate Name(اسم روی گواهی) را هنگام ثبت افراد در سایت،‌ با نام های نا معتبر پر کرده اند،‌ توجه کنید که این دو فیلد هریک بایستی دقیقا مطابق نام کامل (نام و نام خانوادگی) هر شخص باشد.
  4. در برخی از تیم ها،‌ اسامی مجهول و نامشخصی، مانند 1234، jj، vahid، و ... ثبت شده که بایستی حذف شوند.
  5. باید حرف ابتدای نام و نام خانوادگی بزرگ بوده و مابقی حروف کوچک باشند مانند Mohammad Andjedani
تیم ها حداکثر تا جمعه ۲۹ آذر ۱۳۸۷ مهلت دارند نسبت به تصحیح نام اعضا اقدام نمایند و تیم هایی که از قوانین فوق پیروی ننماید،‌ از مسابقه حذف خواهند شد و پس از برگزاری مسابقات، بایستی برای استرداد وجه ثبت نام اقدام نمایند.

اسامی تیم‌های ثبت‌نام کرده آنچنان که در سایت آمده است. اسامی‌ای که قرمز شده اند حتما باید تا جمعه تصحیح شوند.