اطلاعیه مهم(رفع نواقص ثبت نام)
تیم های زیر حداکثر تا ظهر فردا (پنج شنبه ۲۱ آذر) نسبت به رفع نواقص مذکور اقدام نمایند
  • ارسال فیش مبلغ ثبت نام
شهاب دانش‌(۲ تیم - از موسسه شما فقط یک تیم به نام Angel در لیست ما ثبت شده!) ،
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج،
دانشگاه آزاد مرکز سما کرج.
  • معرفی نامه رسمی اعضای تیم از دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،
همدان (چه دانشگاهی؟ آقای توکلی)،‌
دانشگاه امام رضا (ع).
  • رفع مغایرت اسامی ثبت شده در سایت و فکس معرفی نامه رسمی
دانشکده فنی و مهندسی شریعتی،
تیم Treeboods دانشگاه شیراز،
دانشگاه تفرش،‌
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
  • تیم های ثبت نشده : ‌این تیم ها مشخصات کامل اعضای تیم و نام تیم خود را برای من بفرستند:
موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی،
دانشگاه یزد (۲ تیم).


این تیم ها مدارک فوق را در مهلت اعلام شده، به آدرس من [andjedani at gmail dot com] بفرستند