لوگوی این مسابقه

به مناسبت دهمین سال برگزاری مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف