اطلاعیه‌ی مهم (پرداخت ثبت‌نام)
ما سعی می‌کنیم تا حدود ۱۱۰ تیم را بپذیریم. این بستگی به تعداد تیم‌هایی دارد که تا تاریخ زیر و با پرداخت مبلغ ثبت‌نام اعزام خود را قطعی کرده باشند. این برای برنامه‌ریزی (خرید کامپیوترها، میز صندلی و چیدمان سایت‌) بسیار ضروری است.

برای قطعی شدن ثبت‌نام


مدارک زیر باید حداکثر تا پایان ساعت اداری ۲۰ آذر ۸۷ به شماره‌ی ۶۶۰۱۹۵۶۸ فاکس شوند:

  1. نامه ای به‌امضای یک مقام رسمی دانشکده یا دانشگاه که در آن اعضای تیم ها به طور کامل معرفی شوند (شامل مربی و سه عضو تیم) و گواهی شود که تک تک اعضای تیم دانش جویان آن دانشگاه هستند.
  2. فبش پرداخت حق ثبت نام برای همه‌ی تیم‌های آن‌ دانشگاه (هر تیم ۱۷۵،۰۰۰ تومان) که باید به حساب727.65 خزانه نزد بانک مرکزی ایران به نام دانشگاه صنعتی شریف واریز شده باشد.
جزییات نامه‌ی دانشگاه:
  • نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد هر عضو تیم (افراد متولد ۱۳۶۴ (یا ۱۹۸۵ میلادی) به بعد در هر مقطعی می‌توانند شرکت کنند.)
  • شماره‌ی دانش‌جویی هر عضو تیم‌
  • سال ورود و مقطع تحصیلی و رشته‌ی هر عضو تیم‌
  • برای دانش‌جویان ارشد، سال ورود به دوره‌ی کارشناسی هم ضروری است (دانش‌جوی ارشد نباید بیش از ۸ ترم از آغاز دوره‌ی کارشناسی اش کذشته باشد. یعنی عملاً در ایران فقط دانش‌جوی ارشد ترم ۱ که دوره‌ی کارشناسی اش را حداکثر ۴ ساله تمام کرده باشد می‌تواند شرکت کند)

من سایت ثبت‌نام را باز می‌کنم. شما باید اعضای تیم‌هایی که می‌خواهید به مسابقه‌ی نهایی اعزام کنید را نهایی کنید. این تیم‌ها باید در سایت 6th Internet Programming Contest ثبت‌ نام شوند. پس از کامل بودن مدارک تیم‌های معرفی شده به سایت منطقه‌ای منتقل می‌شوند.

دقت کنید که مشخصات اعضای تیم در سایت و نامه‌ی رسمی دانشگاه باید دقیقا یکسان باشد. و این وظیفه‌ی شماست.

توجه: ما پس از ۲۰ آذر تعداد تیم‌ها را نهایی تلقی می‌کنیم و بر آن اساس سایت را آماده خواهیم کرد. بنابراین پس از این تاریخ هیچ درخواست دیگری را نخواهیم پذیرفت چون امکانش نیست.