۲۳۰ تیم از ۷۰ موسسه‌ی آموزشی پذیرفته شدند
۲۳۰ تیم از ۷۰ موسسه‌ی آموزشی ایرانی برای ششمین مسابقه‌ی اینترنتی ایران پذیرفته شده‌اند.

ثبت‌نام این تیم‌ها کامل بود و هر کدام شامل سه عضو بودند. برای این تیم‌ها account صادر خواهد شد و یرای مربی آن‌ها ارسال می‌شود.

ثبت‌نام در این سایت‌ها دیگر مقدور نیست.

منتظر اطلاعیه‌ی بعدی در همین بلاگ باشید.