تیم‌های دانش‌آموزی هم می‌توانند در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کنند
دانش‌آموزان علاقه‌مند به مسابقات برنامه‌نویسی نیز می‌توانند با تشکلیل تیم‌های سه نفره و ثبت‌نام در سایت این مسابقه (که در پست قبلی آمد) در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کنند.