مسابقه منطقه‌ای در جمعه ۶ دی برگزار می‌شود
قبلا ۵ شنبه ۵ دی ذکر شده بود که به این وسیله تصحیح می‌شود.
ثبت‌نام از چهارشنبه ۴ دی آغاز می‌شود. روز ۵ شنبه علاوه بر جلسات سخنرانی، مسابقه‌ی آزمایشی هم در بعدازظهر برگزار می‌شود که شرکت همه تیم‌های جدید در این برنامه ضروری است.

جلسه‌ی اختتامیه و اهدای جوایز هم جمعه بعدازظهر (حدود ۵) برگزار می‌شود. بنابراین تیم‌های شهرستانی می‌توانند جمعه شب به شهر خود برگردند.

تقویم دقیق بعدا اعلام می‌شود.