تیم‌های مسابقه‌ی اینترنتی
توجه: فقط تیم‌هایی که accept شده اند می‌توانند در مسابقه ی اینترنتی شرکت کنند.

برای accept شدن ثبت نام تیم‌ها باید کامل و شامل ۳ عضو باشد. تیم‌هایی که کم‌تر از ۳ عضو دارند «پذیرفته‌» نمی‌شوند. اگر یکی از اعضا را به عنوان coach ثبت نام کرده‌اید. او را به عنوان عضو هم ثبت نام بکنید.

هر چه زودتر نسبت به تکمیل ثبت‌نام خود اقدام کنید.