این تیم‌ها پذیرفته نخواهند شد
اگر هنوز نمی‌دانید که در چه سایتی باید ثبت نام کنید، مثلا در سایت تیم‌های خارجی ثبت نام کرده‌اید، بدانید که تیم شما تا وقتی که سایت خود را تعییر نداده است accept نخواهد شد و نمی‌توانید در مسابقه شرکت کنید.

برای دیدن تیم‌ها و وضعیت آن‌ها
۱- به سایت http://cm2prod.baylor.edu/login.jsf بروید.
۲- بر روی نقشه‌ی آسیا کلیک کنید.
۳- سایت تهران را انتخاب کنید.
۴- reservations را ببینید.

بدلیل نوع پیاده‌سازی سایت جدید، لینک نهایی مرتبا تغییر می‌کند.