سهمیه‌ی تیم‌ها (بسیار مهم)
با پایان یافتن موفق مسابقه‌ی اینترنتی و با تشکر از برگزارکنندگان، لطفا به این اطلاعیه‌ توجه کنند.

لازم است مربی تیم‌های هر دانشگاه به ارسال یک ایمیل در یک سطر با قالب زیر به ghodsi AT gmail DOT com فقط تعداد تیم‌هایی را که علاقه‌مند هستند برای مسابقه‌ی منطقه ای بفرستند به من اطلاع دهند.

Complete University Name: number of teams

مهلت: ۲ شنبه ۱۱ آذر ۸۷

محدودیت: در کل ۱۰۰ تیم را می‌توانیم در سایت جا دهیم. و هر دانشگاهی باید بتواند حداقل یک تیم اعزام کند.

توصیه: دانشگاه‌‌هایی که بار اولشان هست، فقط یک تیم اعزام کنند.

نکته‌ی ۱: هر واحد آموزشی یک دانشگاه فرض می‌شود. اگر شک دارید به فهرست تیم‌های سال پیش نگاه کنید. فقط دانشکده‌های علوم و فنی دانشگاه تهران دو داننشگاه مجزا فرض می‌شوند.

نکته‌ی ۲: فقط ایمیل از مربی که ثبت‌نام شده است پذیرفته می‌شود. افراد دیگر لطفا ایمیل نزنند.

نکته‌ی ۳: در روز ۳ شنبه ۱۲ آذر سهمیه‌ی دانشگاه‌ها اعلام خواهد شد. در صورتی که تقاضاها بیش از محدودیت باشد، یکی از قاعده‌هایی که استفاده می‌شود FCFS است.

توجه آخر: این تیم‌ها باید هزینه‌ی ثبت‌نام مسابقه‌ی منطقه‌ای‌ را بپردازند.