به علت بروز مشکلات و تأخیر در فرستاده شدن بعضی از ایمیل ها مسابقه‌ی آزمایشی دوم تا ۱۰:۲۰ تمدید شد.
مسابقه‌ی اصلی از ۱۰:۴۰ آغاز می‌شود.
سؤالات خود را در صورت امکان از طریق واسط ارسال پرسش در خود سایت بفرستید.
اگر نمی‌شد، مشکلات خود را به آدرس clar.arbiter@gmail.com بفرستید.

مسابقه‌ی اصلی شروع شده است.
به مسابقه‌ی اصلی بپیوندید و به بخش اخبار رجوع کنید.