زمان‌بندی و جزئیات مسابقه‌ها
مسابقه‌ها در سایت acm.sharif.edu برگزار می‌شوند.

۱- مسابقه‌ی آزمایشی اول (Sharif_2008_ّّIC_Prac1):
• زمان: چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ .
• شامل چند سؤال ساده جهت آشنایی با روند کلی شرکت در مسابقه
• در این مسابقه باید با اکانت‌های کاربری خودتان شرکت کنید. می‌توانید به صورت شخصی یا تیمی در سایت ثبت‌نام کنید.
این مسابقه به خوبی به پایان رسید.


۲- مسابقه‌ی آزمایشی دوم (Sharif_2008_IC_Prac2):
• زمان: پنج‌شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ .
• قبل از شروع این مسابقه، همه‌ی اکانت‌های عادی سایت غیرفعال می‌شوند و باید با اکانت‌های کاربری‌ای شرکت کنید که برایتان با ایمیل فرستاده می‌شود. امکان ثبت‌نام در سایت نیز برداشته می‌شود.
• شامل چند سؤال ساده بیشتر جهت اطمینان از صحت وضعیت و گرفتن به‌موقع اکانت‌های کاربری اعلام‌شده.

۳- مسابقه‌ی اصلی (Sharif_2008_IC_Main):
• زمان: پنج‌شنبه از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ .
• در این مسابقه هم باید با اکانت‌های مسابقه‌ی آزمایشی دوم، شرکت کنید. پس از مسابقه، این اکانت‌ها غیرفعال می‌شوند و وضعیت سایت به حالت سابق خود برمی‌گردد.