چند مطلب اضافه
۱- شما خود باید شرایط اعضای تیم را چک کنید. ما موظف نیستیم به هر ایمیل شما پاسخ دهیم. ما البته در بررسی نهایی موارد را چک می‌کنیم تا مطمین شویم که تک تک اعضای تیم‌ها مطابق مقررات ای‌سی‌ام واجد شرایط هستند.

این هم فلوچارت مقررات رسمی برای مسابقات منطقه‌ای سال ۲۰۰۸

۲- اگر شما تا وقت مقرر ایمیلی مبنی بر تعداد تیم‌های خود نزده‌اید، شما هم می‌توانید تا مهلت ۲۰ آذر فقط در یک تیم ثبت‌نام کنید. مدارک این تیم را ارسال نمایید. لطفا ایمیل نزنید که فرصت پاسخ‌ دادن به آنها نیست.

۳- در یکی دو مورد از دانشگاه‌ ها چند ایمیل با تعداد تقاضاهای مختلف دریافت شده که در آن‌صورت عدد کمینه‌ی آ تقاضاها انتخاب شده است. اگر مربی معتبر ایمیل بزند این قابل اصلاح است.

۴- لطفا هر چه را که به ذهنتان می‌رسد فورا ایمیل نزنید یا کامنت نگذارید. ابتدا این وبلاگ را به دقت بخوانید و مطابق آن عمل کنید. فرصت دادتن پاسخ به ایمیل‌ها و کامنت‌ها نیست.

۵- مهلت ۲۰ آذر آخرین فرصت برای ثبت‌نام است و پس از آن به هیچ وچه درخواست‌ها پذیرفته نمی‌شود. پس از فردا دنبال تکمیل و ارسال مدارک تیم‌های خود باشید. ما ظرفیت سایت را در تاریخ ۲۱ آذر نهایی می‌کنیم و امکان افزایش آن به هیج وجه نیست.

متشکر