تیم‌هایی که به موقع ثبت نام کرده‌اند
برای دیدن فهرست این تیم‌ها:

۱- به سایت http://cm2prod.baylor.edu/login.jsf# بروید.
۲- بر روی نقشه‌ی آسیا کلیک کنید.
۳- سایت تهران را انتخاب کنید.
۴- لینک reservations را کلیک کنید.

در سایت Asia Tehran Regional Contest اسامی تیم‌ها آمده است. این لیست در حال تکمیل است و امشب نهایی می‌شود.

اینم لینک نهایی. اما ظاهرا این لینک مرتب عوض می‌شود.

بعدا آقای غفاری تیم‌هایی که مشکل دارند را همین جا اعلام می‌کند.