اطلاعیه - تیم هایی که ثبت نشده اند
1- تیم هایی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده، اما در سایت ثبت نشده اند تا شنبه مهلت دارند تیم و اعضای تیم را،‌مطابق آن چه در معرفی نامه رسمی ارسالی از دانشگاه آمده،‌ در سایت مسابقات ثبت نمایند.
از جمله تیم های

دانشکده فنی و مهندسی شریعتی - تیم LINDA (ثبت شد)
دانشگاه یزد (تیم های Adobe but We++ و The undertaker) (ثبت شد)
موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی (۱ تیم)(ثبت شد)
موسسه شهاب دانش (تیم )atilazz (ثبت شد)
2 - موارد زیر هنوز رفع نشده:
  • تیم Treeboods از دانشگاه شیراز :‌ معرفی نامه ارسال شده با اسامی ثبت شده در سایت مغایرت دارد (خانم علی بیگی باید در سایت ثبت شوند) رفع شد.
  • تیم iaushabestar از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر :‌ مانند مورد قبل،‌ آقای زارعی باید در سایت ثبت شوند. رفع شد.
  • دانشگاه امام رضا (ع) :‌منتظر معرفی نامه رسمی هستیم. رفع شد.
  • دانشگاه آزاد شیراز :‌ مانند قبلی. رفع شد.
  • یک فکس ناشناس از همدان رسیده که رونوشت فیش مبلغ واریز شده توسط آقای مهدی توکلی از «دفتر ریاست مهندسی» ارسال شده. مشخص نیست متعلق به چه تیمی است و معرفی نامه ای همراه آن فرستاده نشده -> ظاهرا دانشگاه مبدا مشخص شده،‌منتظر معرفی نامه رسمی این تیم هستیم. رفع شد.
  • .