راهنمای کامل مسابقه


راهنمای مسابقه حاوی کلیه‌ی اطلاعات مورد نیاز. دانلود کنید و بخوانید. البته نسخه‌ی چاپی آن به هر تیم داده خواهد شد.