عکس‌های مسابقه‌ی تهران ۱۳۸۷با تشکر فراوان از مسلم حبیبی و علی اسلامی فر