آمار تعداد تیم‌های متقاضی شرگت در مسابقه‌ی منطقه‌ای
تا کنون ۴۹ دانشگاه داخلی اعلام کرده‌اند که متقاضی اعزام ۹۷ تیم به مسابقه‌ی منطقه‌ای هستند. ۹ تیم خارجی هم گفته‌اند که حتماً می‌آیند. می‌شود ۱۰۶ عدد تیم.

این عدد نزدیک به ۲۰ تیم بیش‌تر از امکانات فیزیکی ماست.

بنابراین تا اطلاع بعدی اگر دارید مبلغ ثبت نام را می‌فرستید فعلاً یک تیم کمتر بفرستی.

ما داریم بررسی می‌کنیم ببینیم که آیا می‌شود فضای فیزیکی را برای پذیرش تیم‌های بیش‌تر طراحی کرد یا خیر. بسته به نتایج این بررسی، ممکن است مجبور شویم از تقاضای تیم‌ها کم کنیم.

این ظرف یکی دو روز اعلام می شود.