حل مساله‌های مسابقه‌ی اینترنتیاین کار خوب را طراحان مسایل مسابقه‌ی اینترنتی (آیدین نصیری شرق، نیما احمدی پور اناری و سعید رضا صدیقین) تهیه کرده بودند و قرار بود من یک ماه قبل از مسابقه‌ی منطقه‌ای در این بلاگ قرار دهم. اما به علت گرفتاری‌ها به کلی فراموش شد. اما به هر حال برای آنان که می‌خواهند برای سال بعد آماده شوند بسیار مناسب است.

من از این بچه‌ها که با اقتدار تیم اول مسابقه‌ی منطقه‌ای هم شدند بسیار متشکرم.

اینم کد برنامه‌های این مسایل