دریافت سؤالات به زبان فارسی و انگلیسی
برای دریافت سؤالات علاوه بر سرور مسابقه، می‌توانید از این سایت‌ها نیز استفاده کنید.


زبان انگلیسی:
* تمامی سؤالات به زبان انگلیسی:
سرور یک
سرور دو
سرور سه

علی رغم این‌که زبان رسمی و استاندارد تمامی مسابقات ACM ICPC زبان انگلیسی است؛ اما برای راحتی شرکت‌کنندگان در این مسابقه ترجمه سؤالات به زبان فارسی نیز آماده شده است.
زبان فارسی:
* تمامی سؤالات به زبان فارسی:
سرور یک
سرور دو
سرور سه

همچنین:
تابلوی نتایج مسابقه به‌صورت آنلاین