دعوت از روسای دانشکده‌ و دانشگاه‌ها

این دعوت‌نامه برای کلیه‌ی مسولان دانشگاه‌ها ست که تیم‌هایی در این مسابقه دارند. چون ارسال تک تک دعوت نامه‌ها مقدور نیست، از شما درخواست می شود یک نسخه از این دعوت نامه را برای مسولان گروه/دانشکده/دانشگاه تان بفرستید. ما از حضور آنان در مشاهده‌ی جریان برگزاری مسابقه استقبال می‌کنیم . امیدوارم آنان نیز این تصویر را به‌عنوان دعوت نامه ی رسمی تلقی فرمایند.