پایان کار مسابقه‌ی اینترنتی
به طور کلی یک مسابقه یا به‌خوبی برگزار نمی‌شود یا می‌شود.
در حالت اول، مقدار زیادی کامنت و ایمیل محتوی عدم رضایت افراد دریافت می‌کنیم.
در حالت دوم، چیز خاصی دریافت نمی‌کنیم.
لذا مسابقه‌ی اینترنتی به‌خوبی برگزار شد!

به علت تأخیر در برگزاری مسابقه‌ی داخلی شریف، مجبور شدیم مسابقه‌ی اینترنتی را نیز دیرتر شروع کنیم.
بار زیاد سرور در ۲۰ دقیقه‌ی اول مسابقه نیز امکان دانلود صورت سؤالات را از محل اصلی‌شان سخت کرده بود، که با اعلام چند mirror این مشکل برطرف شد. در پایان کار، مدت مسابقه هم یک ساعت تمدید شد تا تیم‌های شرکت‌کننده فرصت بیشتری را برای حل مسائل داشته باشند.
با این حال تیم Zart PMP از دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانست همه‌ی مسائل را در کمتر از ۵ ساعت حل کند.

برای ۹ مسئله‌ی مسابقه‌ی اینترنتی، در مجموع ۱۲۷۹ فرسته ارسال شد که ۲۴۸ تا از آن‌ها به‌عنوان راه‌حل درست پذیرفته شدند.
البته داده‌های آزمون مربوط به مسئله‌ی F به گونه‌ای نبودند که بتوانند تمامی فرسته‌های نادرست را شناسایی کنند و چند فرسته‌ی با راه حل ناقص نیز توانستند accept شوند. ولی چون احتمال بروز چنین اتفاقی همیشه وجود دارد، قاعده‌ای وجود دارد که درچنین مواردی، راه‌حل پذیرفته شده، عموماً پذیرفته شده باقی می‌ماند.
در مجموع ۱۳۵ تیم با ارسال حداقل یک فرسته در مسابقه شرکت داشتند، و ۷۹ تیم حداقل یک مسئله را حل کردند.

مسئله‌های مسابقه‌ی اینترنتی در محیط تمرینی آربیتر به‌ترتیب با نام‌های زیر قرار داده شده‌اند:
amateurhackers
bahmansdisapproval
captivityofcausality
packoffans
naturalbornlosers
factorialsagain
glamorouspolygons
horriblyfastcalculation
intergalacticsouvenirs