اسامی اعضای تیم ها
۱- حتما اسامی خود و نام تیم را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را اصلاح کنید. برخی از نام تیم‌ها دارای کلمات اضافی در پرانتز هستند. یک تیم هم نام ندارد.
۲- تعدادی از تیم ها هنوز accept نشده اند. آقای غفاری در این مورد توضیح خواهند داد.
۳- هر مشکل دیگر را به ما اطلاع دهید.

۴- مهم: نام و نام خانوادگی شما باید با حرف بزرگ آغاز شوند. نام شما به طور خودکار در certificate هم خواهد رفت و امکان اصلاح آن توسط ما نیست. لطفا هر چه زودتر اصلاح کنید.