نکاتی در مورد نام اعضا در سایت مسابقات
  1. حرف اول نام و نام خانوادگی افراد ثبت شده، اعم از اعضا و مربیان، بایستی بزرگ و مابقی حروف کوچک باشند.
  2. فیلد Badge Name را حتما پر کنید. این فیلد حاوی نامی است که بر روی کارت گردن آویز شما چاپ خواهد شد و اگر این فیلد پر نشده باشد در روز ثبت نام حضوری دچار مشکل خواهید شد.
  3. فیلد Certificate Name را نیز حتما پر کنید. این فیلد حاوی نامی است که بر روی Certificate شما چاپ خواهد شد و اگر این فیلد پر نشده باشد صدور گواهی حضور و رتبه شما در مسابقات با مشکل مواجه خواهد شد.