تیم هایی که ثبت نامشان کامل نشده

آموزشکده فنی شماره یک تبریز
مهلت ثبت نا م پایان یافته و تنها معرفی نامه شما به دست ما رسیده که با توجه به اتمام مهلت ثبت نام این معرفی نامه و ثبت نام شما کان لم یکن تلقی می گردد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - رفع شد
تیم های ZartPMP ، BallOOn Blasters ، Shiners و Nanehvis : نام مربی معرفی شده در معرفی نامه با آنچه در سایت مسابقات ثبت شده مطابقت ندارد.

دانشگاه علم و صنعت - رفع شد
اعضای تیم Rusty Bulldozers حائز شرایط ذکر شده برای شرکت کنندگان در سایت مسابقات نیستند.

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی کرمان - رفع شد
تیم Fire Counter فقط دو عضو آزمون دهنده دارد. بایستی مربی تیم نیز به عنوان Contestant به تیم اضافه گردد.

دانشگاه گیلان - لطفا نام اعضا را مطابق آنچه در بالا گفته شده تصحیح کنید
فقط معرفی نامه به دست ما رسیده است.

دانشگاه آزاد شیراز
فقط فیش مبلغ ثبت نام به دست ما رسیده است.

دانشگاه آزاد رودهن - لطفا نام اعضا را مطابق آنچه در بالا گفته شده تصحیح کنید
فقط فیش مبلغ ثبت نام به دست ما رسیده است.

دانشگاه علم و فرهنگ - پذیرفته شد
فقط فیش مبلغ ثبت نام به دست ما رسیده است.

تیم هایی که وضعیت ثبت نام آن ها در سایت رسمی مسابقات هنوز Pending می باشد یا هنوز از مسابقه اینترنتی به مسابقه اصلی منتقل نشده اند، با من (آدرس andjedani [at] gmail [dot] com) تماس بگیرند.