سهمیه‌ی دانشگاه‌ها
پس از بررسی سایت و این که امکان برگزاری مسابقه با ۱۰۵ تیم اصلاً در دانشگاه وجود ندارد، در این‌جا سهمیه‌ی دانشگاه‌ها اعلام می‌شود:

۱- متاسفانه مجبور شدیم از درخواست تعدادی از دانشگاه‌ها ۱ عدد کم کنیم.
۲- تعدادی از دانشگاه‌ها تقاضاهایی بیش از حتا محدودیت‌های اعلام شده‌ی قبل داشتند. آن‌هایی که ۲ تیم کم شده است به این خاطر است.


لطفا همکاری کنید و این لیست را بپذیرید تا یک مسابقه‌ی خوب داشته باشیم.

با تشکر

لیست