مهلت ثبت نام (8 آذر) را جدی بگیرید
مهلت فاکس مدارک مورد نیاز

1- فیش ثبت نام
2- نامه ی رسمی دانشگاه که جزییات آن در پست های قبلی آمده است.

چهارشنبه 8 آذر است.

این مهلت حداکثر تا چمعه 10 آذر تمدید می شود.

تیم هایی که مدارکشان کامل باشد به سایت منطقه ای منتقل و پذیرفته می شوند.

از شنبه به جای تیم هایی که ثبت نام نکنند از دانشگاه هایی که متقاضی اعزام تیم هایی بیشتری هستند خواهیم خواست تا تیم های جدید خود را معرفی کنند تا جای گزین آن ها شوند.

پس بجنبید!