نامه رسمی از دانشگاه
توجه داشته باشید که معرفی تیم‌ها تنها از طریق نامه‌ی رسمی دانشگاه که به امضای رئیس دانشگاه/موسسه و یا رئیس دانشکده رسیده باشد پذیرفته می‌گردد.
از موسسات زیر درخواست می‌شود که نامه‌ی خواسته شده را هر چه سریع‌تر دوباره ارسال کنند.
1- موسسه آموزش عالی طبرستان

در ضمن انتخاب تیم‌های اعزامی بر عهده‌ی خود موسسه می‌باشد

دانشگاه‌های زیر هم نامه‌ی حاوی اعضای تیم را به علت ناخوانا بودن دوباره ارسال کنند (با فرمت جدید)
1- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد